CURRICULUM VITAE 

 

Text Box: Vardas, pavardė        Račkus Raimondas                                                       Visi dokumentai pdf formate

Gimimo data:             1964 11 17

Gimimo vieta:            Jonavos miestas

Tautybė:                    Lietuvis

Adresas:                     Ąžuolų 4 Alytus

Išilavinimas:             Aukštasis 

Kontaktai: 8-686-88329   r.rackus@gmail.com

Išsilavinimas:

Institucija:

Baigimo metai

Įgytas kvalifikacinis laipsnis

Alytaus politechnikumas

1984

Technikas-elektrikas (Elektros inžinerijos bakalauras)

LŽŪU (LŽŪA)

1991

Inžnierius-elektrikas (Elektros inžinerijos magistras)

KTU  CISCO akademija

2003

Kompiuterinių tinklų sertifikatas CCNA

KTU Informatikos magistrantūra

2007

Informatikos magistras

 

Kvalifikacijos kėlimas:

Data

Vieta

Kvalifikacijos kėlimo aprašymas

1999.10.04-10.20

Sonex mok. centras,Kaunas

Kursai „Microsoft Windows NT 4.0  server administravimas“  ir   „Microsoft Windows NT 4.0  “

2000.08.09-2001.02.09

Alytaus kolegija

Buhalterinės apskaitos kursai

2002 04 13-22

Austrija

Stažuotė „ Partnerių  institucija Vorarlberg  aukštoji profesinė  mokykla“

2002 05 17-18

Kaunas,KTU

KRDMC

Kursas „ Atviras ir distancinis mokymas:techniniai technologiniai sprendimai“

2002 11  01-06

Italija,Padova

Leonardo da Vinci projektas NoLT/02/EX/1/0314 „Developing Euroskills  in documentation area of  IT“

2003 11 05

Butrimonys

Ekspertas projekte „Virtualus projektų kūrėjų klubas “

2004 05 17-25

Slovakija.Baia Mare

Socrates Grundtvig2 projektas „Active involvement in national and International projects if retired and newly retired people“

2006 04 27

Kaunas SONEX

 Konferencija – seminaras   „IT sprendimai su Microsoft ir Panda“ 

2011 04 15

Alytaus kolegija

ECDL kursai

2012 03 11

ERSI . Vilnius

ArcGis kursai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo patirtis

Data (nuo iki)

Institucija

Pareigos

Darbo pobūdžio aprašymas

1991-1998

Alytaus elektros tinklai

Inžnierius -programuotojas

Kompiuterinio ūkio kūrimas , programų rašymas ir palaikymas

1998- 2000

Alytaus aukštesnioji verslo mokykla

Inžnierius -programuotojas

Kompiuterinio ūkio plėtra ir administravimas,

programų  rašymas.

2000- 2012

Alytaus kolegija

Inžnierius -programuotojas

   Kompiuterinio tinklo plėtra , priežiūra, kompiuterių ūkio priežiūra ir administravimas. 

1998-2012

LITNET

Regioninio mazgo priežiūros specialistas

LITNET tinklo Alytaus mazgo valdymo ir saugumo priežiūra  .

2000- 2012

Alytaus kolegija

Diplominių darbų vadovas

Vadovavimas diplominiams ir baigiamiesiems užsakomiesiems darbams.

2000- 2012

Alytaus kolegija

 

 

Asistentas

Dėstymas : Kompiuterinių tinklų pagrindai ; Kompiuterių eksploatavimo praktika ; Informacinių technologijų praktika.

2012-

Putinų gimnazija

Inžinierius- kompiuterininkas

Kompiuterinio tinklo plėtra , priežiūra, kompiuterių ūkio priežiūra ir administravimas. 

IT mokytojų pavadavimas

2015- Statra , Tomasolis Elektrotechninės dalies projektuotojas ACAD, Sistela.Pilnas projektas su pridavimu.10/0,4 kV ir mažos srovės

 

 

 

 Vykdyti projektai : 

Data

Programos, projekto pavadinimas

Pareigos

Vykdytos veiklos aprašymas

2003.03.27

Kompiuterių,programinės įrangos ir organizacinės technikos pirkimas įgyvendinant projektą “Alytaus kolegijos veiklos kokybės gerinimas, modernizuojant mokymosi aplinką ir gerinant studijų infrastruktūrą“

Atsakingas už IT specifikacijas

Ruoštos specifikacijos perkamai kompiuterinei bei tinklinei įrangai , atlikta IT poreikų analizė.

2007.02.05

CISCO akademijos įkūrimas pietų Lietuvoje

Vadovas

Ruoštos paraiškos , parinkta techninė įranga ir patalpos , parinktas bei paruoštas sertifikuotas dėstytojas.

Nuo 2005m

Studentų praktiniai diplominiai darbai

Diplominių darbų vadovas

Užsakomieji firmų , lopšelių darželių  internetiniai puslapiai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Užienio kalbų mokėjimas:

Kalba

Mokėjimo lygis

5 balų sistema (max 5)

 

Kalbėjimas

Rašymas

Skaitymas

Rusų kalba

5

4

5

Baltarusių kalba

4

3

4

Lenkų kalba

4

3

4

Anglų kalba

3

4

3

Anglų techninė kalba

3

4

4

Socialiniai gebėjimai ir kompetencijos:

 Darbo komandoje gebėjimai;

 Puikūs bendravimo, bendradarbiavimo gebėjimai;

 Puikūs problemų sprendimo, konfliktų valdymo gebėjimai.

 

Techniniai gebėjimai ir kompetencijos :

Gebėjimas kurti bei analizuoti IS;

Gebėjimas greitai spręsti technines problemas.

Išmanymas kompiuterių bei kompiuterinio tinklo programinės bei „kietosios“ dalį (software /hardware).

 

Pedagoginiai gebėjimai ir kompetencijos :

Vadovavimas diplominiams darbams ir praktikoms;

Paskaitų skaitymas.

Publikacijos:   Metodinė teorijos medžiaga ,, Kompiuterinių tinklų pagrindai“. 2010 Еlektroninis

 variantas 120 psl ;

 

Skaityti pranešimai bei paskaitos :

2002 05 13   Paskaita :“Vaizdo medžiagos panaudojimo galimybės mokymo procese“  Telepaskaita                           Kėdainių kolegija;

2007 10 27-29 Pranešimas „Gedimų šalinimas Alytaus kolegijos vietiniame tinkle“  Dubingiai  

 LITNET;

2011 04  3 d Pranešimas Tarptautiniаme projekte  Nr.SPF/LT/2009/14/1.2  “Nuomojamos

  kompiuterinės technikos apskaitos programa“. Alytaus kolegija;

2011 m. 05 03 d. mokslinėje-praktinėje konferencijoje „INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 2011:

    TEORIJA, PRAKTIKA, INOVACIJOS“, “Kompiuterinio tinklo priežiūros programa STT++”.

Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos:

Įkūriau CISCO akademijos filialą Pietų Lietuvoje , Alytaus kolegijoje  ir jam vadovavau.

 

Kita svarbi informacija :  

Narystė profesinėse asociacijose: Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas LITNET.

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose.

 

Darbo kompiuteriu įgūdžiai:

Microsoft Windows Win7, XP, 2000, 98, 95,NT4;Microsoft Office 97,2000 ,XP,2003,2007,2010;Page Maker, Adobe 6.5,  Acad 11-2004 versijos , Acad db realizavimas , NT4 server, Windows2000 server, Windows2003 server. Specifinės tinklo valdymo  programos.Virusų  aptikimas ir šalinimas .Programų diegimas. Kompiuterių programinės ir techninės dalies tvarkymas. Programavimas DELPHI. Linux OS diegimas ir Linux serverių administravimas. Bevielio bei paprasto kompiuterinių tinklų projektavimas, diegimas bei administravimas.

 

 Papildoma informacija:

Turiu:  B kategorijos teises nuo 1993m.                                              Raimondas    Račkus